Informujemy, iż Zarząd PZSQ postanowił z dniem 25 października podnieść stawkę wynagrodzenia do kwoty 200 zł/dzień dla sędziów posiadających co najmniej certyfikat sędziego klubowego, którzy zostali oddelegowani przez Kolegium Sędziów do pracy podczas turniejów rangi A, mistrzowskich oraz Masters rozgrywanych pod patronatem Polskiego Związku Squasha.

Dodatkowo Zarząd podjął decyzję o wynagrodzeniu dla Assesorów w wysokości 200 zł/ dzień.