Zarząd Polskiego Związku Squasha ogłasza rozpoczęcie sezonu rozgrywek Polskiej Ligi Squasha.
Poniżej prezentujemy zaktualizowany terminarz związany z rozgrywkami:

I. Kalendarz rozgrywek:
Faza eliminacyjna:
1 runda: 7 grudnia 2019
2 runda: 25 stycznia 2020
3 runda: 22 luty 2020
4 runda: 21 marca 2020
termin rezerwowy: 28 marca 2020
Runda barażowa: 16 maja 2020
Finał rozgrywek: 25-27 czerwca 2020

II. Kalendarz związany z rozgrywkami:
- do 04.11.2019 do godziny 16 - zaktualizowany termin przesyłania wniosków o nadanie/odnowienie licencji drużynowej
- do 08.11.2019 - termin publikacji zaktualizowanego tekstu RRD na sezon 2019/20
- do 09.11.2019 - termin przesyłania wniosków zgłoszenia składów drużyn na sezon 2019/20
- do 18.11.2019 - planowana publikacja ostatecznych składów drużyn
- do 27.11.2019 - planowana publikacja podziału na dywizje i harmonogramu rozgrywek.

Regulamin Rozgrywek Drużynowych (RRD) wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie polskisquash.pl, po uzgodnieniu z Komisją Techniczną poprawek i aktualizacji.
Najważniejsze planowane zmiany w przepisach RRD to:
1. Wprowadzenie stałej opłaty za licencję klubową połączone z obniżeniem opłaty rankingowej od zawodników.
2. Podwyższenie opłat rankingowej od zawodnika zagranicznego.
3. Ograniczenie liczby zawodników w drużynie do 12 osób.
4. Ograniczenie liczby zawodników zagranicznych do 3 osób.
5. Zawieszenie wymogu posiadania licencji Klubowej w rozgrywkach I i II Dywizji Sezonu Regularnego PLS*.
6. Utrzymanie wymogu posiadania Stowarzyszenia w przypadku startu w DMP (awans z sezonu regularnego lub z baraży). Drużyny które awansują do DMP będą miały obowiązek sfinalizowania tego warunku do 31 maja 2020.
7. Wprowadzenie odpłatności za start drużyny w DMP.
8. Wprowadzenie możliwości uzyskiwania punktów do rankingu indywidualnego w ramach startu w barażach.
9. Ufundowanie przez PZSq Pucharów za wygranie poszczególnych Dywizji. Uroczyste wręczenie Pucharów odbędzie się podczas DMP.

* Uwaga: W Finałowym Turnieju PLS czyli DMP (Drużynowych Mistrzostwach Polski) mogą wziąć udział tylko drużyny posiadające licencję klubową.
Ubiegający się o licencję klubową proszeni są o przesyłanie wraz z wnioskami dokumentów potwierdzających rejestrację klubu sportowego zgodnie z definicją zawartą w RRD
(prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność potwierdzenia prowadzenia przez klub działalności sportowej w zakresie gry w squasha).

Waldek Kobus
za Zarząd Polskiego Związku Squasha