Polski Związek Squasha informuje, iż z przyczyn osobistych w dniu 6 czerwca 2019 roku Pan Waldemar Paturej złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Squasha ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2019 roku. Jednocześnie p. Waldemar zakłada kontynuację wsparcia rozwoju polskiego squasha.

Polski Związek Squasha dziękuje za trud włożony w działalność na rzecz naszej dyscypliny, nieoceniony wkład w zwieńczoną sukcesem pracę nad przygotowaniem i założeniem PZSQ, a także zaangażowanie w proces tworzenia krajowej federacji w obliczu często nowych dla squasha wyzwań, z jakimi spotykają się Polskie Związki Sportowe.