Zarząd i Komisja Techniczna przy współpracy Wydziału Sędziowskiego przedstawiają do konsultacji projekt nowego Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych.
Jest to pierwsza od wielu lat gruntowna edycja zapisów, które przez ostatnie lata były wyłącznie uzupełniane i rozszerzane, na czym ucierpiała ich czytelność.
Lista głównych zmian poniżej.

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych

RRI Załączniki

Zdajemy sobie sprawę, że przy tak dużej edycji trudno się ustrzec błędów dlatego będziemy wdzięczni za opinie, komentarze i propozycje zmian zapisów prosimy przesyłać na adres: biuro@polskisquash.pl do wtorku 5 września do godziny 14.00.

Lista głównych zmian:
1. Jasne określenie priorytetu rywalizacji sportowej w rozgrywkach. Podkreślenie mistrzowskiego charakteru turniejów IMP poprzez wprowadzenie wymogów kwalifikacyjnych oraz ograniczenie wielkości drabinek w zależności od liczby aktywnych graczy w rankingu.

2. Podniesienie minimalnej liczby zawodniczek w kategorii damskiej w turniejach A i B.

3. Podział na juniorów młodszych i starszych, wprowadzenie zróżnicowania niektórych zapisów ze względu na wiek zawodników.

4. Nowe zasady rozstawiania zawodników i usunięcie rozstawień nie wynikających z rankingu. [Mamy świadomość dyskusji z tym związanych dlatego niniejsze rozwiązanie traktujemy jako testowe na najbliższy rok, po którym przeprowadzona zostanie publiczna konsultacja efektów tego zapisu].

5. Podniesienie rangi Turniejów A z intencją stworzenia cyklu Mistrzostw Regionalnych
Zmiana punktacji za turnieje A 750 na 1200 punktów i w konsekwencji za IMP 1500 na 2000.

6. Poprawa struktura dokumentu

a. Spis treści na początku

b. Zmiana kolejności zapisów regulaminu (od ogółu do szczegółu, od zgłoszenia turnieju do wyników, itd.)

c. Uporządkowanie zasad ogólnych dotyczących turniejów

d. Zebranie zapisów dotyczących zawodników, dzikich kart, itd.

e. Zebranie zapisów dotyczących sędziowania

f. Wyjęcie bardzo szczegółowych punktów (jak rozgrywki w grupach) do załączników

g. Uporządkowanie i pogrupowanie załączników

7. Usunięcie nieaktualnych zapisów (np. z czasów połączonych rozgrywek juniorsko-OPEN). Wprowadzenie zapisów dotyczących dokumentacji online w miejsce papierowej. Zmniejszenie liczby wyjątków w rozgrywkach Damskich i juniorskich od zasad ogólnych.

8. Uproszczenie rozgrywania turniejów poprzez możliwość lepszej organizacji harmonogramu oraz wycofanie obowiązku rozgrywania grup przy mniejszej liczbie zawodników.