Na posiedzeniu w dniu 5 września 2023 Zarząd PZSQ przeanalizował propozycje zmian zgłoszone po opublikowaniu propozycji nowego Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych.
Wpłynęło 18 maili z uwagami i propozycjami zmian. Zarząd wyraża podziękowanie wszystkim, którzy podjęli trud zapoznania się z ponad 100 stronnicami RRI i załączników i przesłali merytoryczne komentarze.

Poszczególne uwagi dotyczyły:

Wysokości punktacji za turnieje A/IMPJ

Zarząd pozostaje na stanowisku, że cykl turniejów A promowany jako Mistrzostwa Regionów powinien być najważniejszym zarówno ze względu na współzawodnictwo całej czołówki zawodników jak i możliwość dotarcia do mediów, a w konsekwencji pozyskania sponsorów.
Wychodząc naprzeciw uwagom części zawodników punktacja za turnieje A została obniżona do 1000 pkt. Po zakończeniu sezonu 2023/24 efekt zmian zostanie przeanalizowany przez Komisję Techniczną i zostanie podjęta decyzja co do punktacji na kolejny sezon.
Jednocześnie od sezonu 2024/2025 zostaną wprowadzone regionalne eliminacje do turniejów A w formie turnieju B wyłącznie dla zawodników z regionu w którym odbywa się aktualny turniej A, odbywające się tydzień przez turniejem A, z którego finaliści otrzymają dzikiej karty do głównej drabinki turnieju (24) a półfinaliści dzikie karty do eliminacji do turnieju A. W ten sposób zapewniony zostanie udział przedstawicieli danego Regionu w Mistrzostwach Regionu oraz „dopływ świeżej” krwi do czołówki. Do rozwiązania pozostaje kwestia poprawnego przypisania zawodników do regionów, maksymalnej częstotliwości zmian regionu w ciągu roku oraz systemowa obsługa całej zmiany, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Rozstawienia w turniejach

Kilka maili z uwagami na temat nowego RRI utrzymywało, że nie ma potrzeby zmian w punktacji turniejów A ponieważ obecny ranking dobrze oddaje siłę gry zawodników aby w następnym zdaniu postulować przywrócenie rozstawiania zawodników których ranking nie oddaje ich siły gry.
Zarząd od samego początku opowiada się za zniesieniem uznaniowości i maksymalnym oparciu się o ranking, którego budowanie i utrzymywanie jest kluczową umiejętnością zawodników w squashu. Dlatego na najbliższy sezon została przyjęta zasada braku jakichkolwiek rozstawień. Efekty funkcjonowania takiego zapisu zostaną przeanalizowane przez KT pod koniec sezonu i będą miały wpływ na kolejną wersję RRI.

Postulat ograniczenia priorytetu rankingu ESF do TOP20

Zarząd przyjął wniosek grupy trenerów o zawężeniu priorytetu rankingu ESF wobec PZSQ do zawodników zajmujących miejsca w TOP20 odpowiednich kategorii juniorskich.
Postulat zmiany terminu rankingu ESF do rozstawień IMPJ
Na wniosek grupy trenerów Zarząd zmienił termin na 23.01.2024 aby w miarę możliwości uwzględnić wyniki Czech JO.

Minimalna liczebność turniejów B/C damskich

Poprawa pomyłki redakcyjnej – zmiana z 8 na 16 dotyczyła wyłącznie turniejów A, dla turniejów B pozostaje minimum 8 zawodniczek, a dla turniejów C – 4 zawodniczki.

Objęcie najbliższego Turnieju A nowym regulaminem

Zamknięcie drabinek do turnieju A w Gdańsku odbyło się w sierpniu (29.08) przed startem nowego sezonu (1.09) oraz przed wejściem w życie nowego RRI (5.09). Dlatego turniej damski przy 12 zgłoszonych zawodniczkach zostanie rozegrany. Jednocześnie w ogłoszeniu o turnieju została umieszczona informacja o zbliżającym się przyjęciu nowego regulaminu oraz planowanej zmianie liczby punktów za turniej, więc wszyscy zawodnicy mieli dostęp do tej informacji. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z nowym zasadami.

Sędziowanie przez zawodników

Obowiązek sędziowania dotyczy w nowym regulaminie obu zawodników rozgrywających poprzedni mecz – zawodnicy mogą oczywiście dokonać uzgodnień pomiędzy sobą lecz ponoszą wspólnie odpowiedzialność w przypadku braku osoby do sędziowania meczu. Zarówno WSF jak i ESF zakomunikowały jasny kierunek na wprowadzenie obowiązku posiadania przez zawodników podstawowych kwalifikacji sędziowskich. Tego typu obowiązki mogą się również pojawić w wymaganiach dla zawodników turniejów rangi A/IMP na kolejny sezon. Wydział Sędziowski w najbliższym czasie opublikuje swoje rekomendacje i program zdobywania kwalifikacji przez zawodników.

Po wprowadzeniu zmian przyjęta została jednogłośnie ostateczna wersja RRI obowiązująca od dnia 5 września 2023.

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych
RRI Załączniki