W celu wsparcia udziału czołowych polskich zawodników w międzynarodowych turniejach PSA Zarząd postanawia: 

1. Dla zawodników zajmujących miejsca w TOP 200 PSA oraz zawodniczek zajmujących miejsca w TOP 100 PSA opłacić koszty rocznej licencji światowej PSA. 

2. Dla zawodników i zawodniczek zajmujących miejsca w TOP10 Rankingu OPEN lub OPEN DAMSKI aktualnym w dniu podjęcia uchwały opłacić koszt regionalnej-europejskiej licencji PSA na pierwsze półrocze 2024. 

a. Warunkiem wsparcia zawodnika jest przedstawienie w terminie do 30 listopada 2023 planu startów na pierwsze półrocze 2024,
b. Realizacja planu startów będzie czynnikiem oceny do przyznania finansowania licencji na drugie półrocze 2024. 

3. Dla juniorów spełniających w 2024 roku warunki zdobywania punktów PSA zajmujących miejsca w TOP20 Rankingu OPEN lub OPEN DAMSKI zrefundować koszt licencji juniorskiej na pierwsze półrocze 2024 na zasadach określonych w pkt 2 a i b powyżej.

Dofinansowanie dotyczy zawodników reprezentujących Polskę.