Ranking Polskiego Squasha z dn. 15.07.2019 został opublikowany.

Informujemy o ostrzeżeniu otrzymanym przez zawodnika Jakub Illmer w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2018/2019.