Ranking Polskiego Squasha z dn.14.01.2019 został opublikowany.
Ze względu na niedopełnienie obowiązków przez organizatorów, w postaci niedostarczenia w odpowiednim czasie (poniedziałek, godzina 12.00) protokołów turniejowych oraz/lub błędów w protokołach, poniższe rozgrywki nie zostaną uwzględnione w bieżącym rankingu:

  • 11.01.2019 Squash Up (Zielona Góra) Noworoczny B+ B+
  • 12.01.2019 Obiekt Sportowo-Rekreacyjny (Trzebnica) Zimowy Turniej Squasha o Puchar Burmistrza B+
  • PLS - r. małopolski - rozgrywki kobiet
  • PLS - r. wielkopolski - dywizja I
  • PLS - r. łódzki

Informujemy o ostrzeżeniu otrzymanym przez zawodnika Michał Kasperek w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2018/2019.

Sprostowanie - ostrzeżenie dla zawodnika zostaje anulowane.