Ranking Polskiego Squasha z dn. 13.05.2019 został opublikowany.
Ze względu na niedopełnienie obowiązków przez organizatorów, w postaci niedostarczenia w odpowiednim czasie (poniedziałek, godzina 12.00) protokołów turniejowych oraz/lub błędów w protokołach, poniższe rozgrywki nie zostaną uwzględnione w bieżącym rankingu:

  • 10.05.2019 Shausha Sport Club (Gliwice) Turniej charytatywny na rzecz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu C
  • 10.05.2019 Bella Line Wellness Centrum (Toruń) Fiamp it up C
  • 10.05.2019 Atlantic Squash & Fitness (Kraków) Eye Atlantic Squash Cup vol.4 B+

Informujemy o ostrzeżeniu otrzymanym przez zawodnika Dawid Wilas w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2018/2019.