Ranking Polskiego Squasha z dn. 10.06.2019 został opublikowany.
Ze względu na niedopełnienie obowiązków przez organizatorów, w postaci niedostarczenia w odpowiednim czasie (poniedziałek, godzina 12.00) protokołów turniejowych oraz/lub błędów w protokołach, poniższe rozgrywki nie zostaną uwzględnione w bieżącym rankingu:

  • 08.06.2019 Malta Squash (Poznań) Malta Squash Cup B+ B+

Informujemy o ostrzeżeniu otrzymanym przez zawodników Michał Kober, Marcel Cichocki w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2018/2019.