Ranking Polskiego Squasha z dn.04.03.2019 został opublikowany.
Ze względu na niedopełnienie obowiązków przez organizatorów, w postaci niedostarczenia w odpowiednim czasie (poniedziałek, godzina 12.00) protokołów turniejowych oraz/lub błędów w protokołach, poniższe rozgrywki nie zostaną uwzględnione w bieżącym rankingu:

  • 01.03.2019 11 Punkt Squash Club (Poznań) Dariusz Cup #28 Kat C C
  • 01.03.2019 Racquet Squash Club (Kraków) Turniej klubowy kat. C ,,Tłusty piątek'' C
  • 02.03.2019 11 Punkt Squash Club (Poznań) Dariusz Cup #28 Kat. B+ B+
  • 03.03.2019 Squashstacja (Bolesławiec) Szybki C+ C+

Informujemy o ostrzeżeniach otrzymanych przez zawodników Adam Ripa, Bartłomiej Wojtunik w związku z nieprzestrzeganiem §6 pkt 6 RRI 2018/2019.