Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem Walnego Zebrania Członków PZSQ w dniu 22 czerwca 2019.
Skan dostępny jest w dziale Walne Zebrania strony www.polskisquash.pl

 

/wk/