Do Komisji Technicznej wpłynęły 3 protesty w sprawie ostatecznego rozstawienia Marcina Sikorskiego w kategorii BU19.

Komisja Techniczna ponownie rozpatrzyła wnioski/protesty Marcina Sikorskiego, Mariusza Sikorskiego i Dominika Kowalskiego dotyczące specjalnego rozstawienia Marcina Sikorskiego i Mikołaja Korsaka. Wyniki ustaleń:
1. Komisja Techniczna postanowiła utrzymać decyzję odmowną dotyczącą wniosku o specjalne rozstawienie Marcina Sikorskiego przed Leonem Stoleckim.
2. Odnośnie zmiany lub utrzymania decyzji o specjalnym rozstawieniu Mikołaja Korsaka na pozycji 3/4 Komisja Techniczna nie doszła do porozumienia a wcześniejsza decyzja też nie była jednogłośna.
W związku z tym, na podstawie § 4 pkt 8 Regulaminu Komisji Technicznej PZSQ, Komisja Techniczna przedstawia Zarządowi dwa rozwiązania tego zagadnienia do podjęcia przez Zarząd decyzji w trybie przewidzianym dla prac Zarządu:
a. Utrzymać decyzję Komisji Technicznej o specjalnym rozstawieniu Mikołaja Korsaka w turnieju BU19 na pozycji 3/4,
b. Zmienić decyzję Komisji Technicznej i rozstawić Mikołaja Korsaka na pozycji 5/8.

Zarząd PZSq w głosowaniu przyjął stanowisko a) i utrzymał decyzję Komisji Technicznej o specjalnym rozstawieniu Mikołaja Korsaka w turnieju BU19 na pozycji {3/4}.
Jednocześnie Zarząd informuje, że członek Zarządu Rosanna Radlińska-Tyma zgłosiła stanowisko odrębne i wyłączyła się z procedowania decyzji.

Waldek Kobus
Biuro Zarządu PZSq