Aktualizacja 23.04.2018

Komisja Techniczna po zbadaniu sprawy postanowiła uznać protest.

Konieczność przygotowania trofeów i dyplomów to osobne wymogi regulaminu (odpowiednio punkty 12c i 12d w par. 8), dlatego dyplomy nie mogą być interpretowane jako zamiennik trofeów. Trofea za czołowe miejsca są, zwłaszcza dla juniorów, bardzo ważne i nie mogą być pomijane.

Decyzją PFS i Komisji Technicznej Organizator musi zatem zadośćuczynić temu niedopatrzeniu i przekazać juniorom trofea (najlepiej analogiczne jak za turniej seniorski) za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii juniorskich. Trofea powinny być wysłane pocztą przesyłką z potwierdzeniem nadania.
Trofea powinny zostać przesłane niezwłocznie - najpóźniej do 30.04.2018r.

W dn. 16.04 br. do PFS wpłynął protest dotyczący nieprawidłowości związanych z realizacją przez Organizatora turnieju rangi A (Hasta La Vista, 13-15.04.2018) zapisu RRI § 8 pkt. 12c w przypadku kategorii juniorskich.

RRI § 8 pkt. 12: Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie na organizację turnieju, które zawierają minimum:
[…]
c. puchary, medale lub inne trofea charakterystyczne dla danego turnieju dla zdobywców minimum 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii turnieju (w tym dla każdej kategorii wiekowej juniorskiej)

Komisja Techniczna podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia w/w sytuacji.