Zarząd PZSQ przedstawia propozycję kalendarza sportowego na sezon 2023/24.
Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania ewentualnych uwag na adres biuro@polskisquash.pl w terminie do 3 lipca br.
Finalna wersja zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 lipca.

Wyjaśnienia:
- Daty dotyczące imprez międzynarodowych w oparciu o dostępny kalendarz ESF i niektóre terminy w 2024 mogą ulec zmianie.
- Warunkiem udziału w IMP, IMPJ oraz IMPM będzie posiadanie rankingu PZSQ czyli udział w przynajmniej jednym turnieju w sezonie. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sportowego Mistrzostw Polski rozważane jest również powiązanie maksymalnej wielkości drabinek w poszczególnych kategoriach z liczbą aktywnych zawodników.
- W części juniorskiej kalendarz zbudowany został w oparciu o projektowany w nowej wersji Regulaminów Rozgrywek podział na juniorów młodszych (U11/U13/U15) oraz juniorów starszych (U17/U19). Czołowi zawodnicy grupy starszej koncentrują się często na rozgrywkach seniorskich i turniejach ESF, dlatego też proponowane jest wprowadzenie dla nich priorytetu rankingu seniorskiego TOP20 przed rankingiem TOP20 ESF i przed odpowiednim rankingiem juniorskim co ma na celu uniknięcie przeciążenia tych zawodników z jednoczesnym umożliwieniem im startu w IMPJ.


2023.06 Kalendarz PZSq na sezon 23-24 - draft