Prezes Polskiego Związku Squasha Tomasz Banasiak otrzymał z rąk Prezesa Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich Tomasza Dauermana oficjalne zaświadczenie członkowskie. Wręczenie odbyło się na Stadionie Wrocław będącym siedzibą Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

PKSN został powołany 19 października 2017 roku, a jego podstawowym celem jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój, promocja i ochrona prawna sportów nieolimpijskich. Swoje założenia spełnia we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim i International World Games Association.

„Powstanie PKSN zbiega się w czasie z rejestracją Polskiego Związku Squasha (PZSQ), będącą zwieńczeniem działań członków PFS. Sukcesy osiąga się z ludźmi i poprzez ludzi - cieszę się będąc częścią tworzonej historii”– powiedział Prezes PZSQ.