Ogłoszenie o wyborze organizatora turnieju A Masters (17-18).10.2020

W imieniu Zarządu PZSq i Komisji dziękujemy za przedłożenie ofert na zorganizowanie turnieju następującym organizatorom: 11punkt Squash Klub, Aerosquash i Squash Point Bydgoszcz.
Trzecie miejsce zajęła oferta poznańskiego klubu 11punkt, która w porównaniu do pozostałych oferentów odstaje poprzez brak streamingu i live scoringu, braku wolnotariuszy oraz brak koszulki w pakiecie premium.
Oferty Aeroshoasha i Squash Point Bydgoszczy są porównywalne. Koledzy (P.Atras i S.Leszczyński) przyznali po 1 głosie każdemu z klubów.
Zadecydował głos przewodniczącego KP który otrzymał Squash Point Bydgoszcz, ponieważ jest członkiem PZSq i ma bogate doświadczenie w organizacji turniejów.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w procesie ofertowania.
Życzymy powodzenia w przeprowadzeniu turnieju i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne konkursy.

Z poważaniem
Komisja Konkursowa
Komisja w składzie: Przewodniczący Tomek Kwiatkowski i 2 członków: Przemek Atras, Stach Leszczyński.

publ.
Biuro Zarządu PZSq