Kurs sędziowski na stopień sędziego klubowego pod patronatem Polskiej Federacji Squasha.

Termin - 20-21.06.2018

Miejsce kursu: Racquet Squash Club, Kraków

Prowadzący kurs: Tomasz Bolechała

Plan kursu:
20.06.2018 - Kurs 4h start 18:00 - 22:00 (Kurs)
21.06.2018 Egzamin Teoretyczny i Egzamin praktyczny (podczas DMP).

Cena kursu: 190 zł od osoby

Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.

Obowiązkowe jest zapoznanie się z przepisami gry singlowej w squasha, dostępnych również na stronie PFS.

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 14.06.2018 do końca dnia na adres e-mail: biuro@pfs.com.pl (w kopii wiadomości do kuba@racquet.pl).
W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, telefon.

Opłatę za kurs należy wpłacać na konto PFS do 18.06.2018 z opisem "Opłata za kurs sędziowski, miasto, Imię i Nazwisko".

Dane do przelewu:
Polska Federacja Squasha
Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 35 O./Warszawa
Nr 85 1090 2851 0000 0001 0056 2264

Osoby zgłaszające się proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty za kurs na adres: kuba@racquet.pl