Drodzy Squash-yści, przypominamy przed nowym sezonem o wysłanie sugestii dotyczących zmian w regulaminie na nowy sezon 2022/2023.

Ewentualne zmiany dotyczą wszystkich rang i kategorii:

-juniorskich, seniorskich, masters

Na wasze propozycje czekamy do 10.08.2022 wysyłając maila na biuro@polskisquash.pl

Dziękujemy.

Informujemy, również że wpłynęły do nas zgłoszenia na turnieje kat.A. O dalszych procedurach poinformujemy niebawem.

 

25.07.2022


21.05.2022

 

Biuro Polskiego Związku Squasha informuje o otwarciu procedury zgłaszania organizatorów turniejów A oraz przedstawiamy kalendarz na nowy sezon 2022/2023

Zainteresowanych prosimy o wysłanie maila biuro@polskisquash.pl o chęci przeprowadzenia rozgrywek wraz z propozycją terminu i kategorii do dnia 11.07.2022 (poniedziałek) do godz. 23.59.

Zainteresowane kluby otrzymają dokumentację do wypełnienia. Po uzupełnieniu informacji szczegółowych, wyłoniona komisja konkursowa wybierze gospodarza.

TERMINY:

a) seniorskie:

9-11.09.2022,

14-16.10.2022,

18-20.11.2022,

9-11.12.2022,

20-22.01.2023,

10-12.02.2023,

17-19.03.2023,

14-16.04.2023.

b) juniorskie:

17-18.09.2022,

29-30.10.2022,

11-13.11.2022 (turniej A w ramach Polish Junior Open - rezerwacja na PJO do potwierdzenia)

17-18.12.2022,

14-15.01.2023,

25-26.02.2023,
11-12.03.2023,
22-23.04.2023.

W przypadku uzasadnionych sugestii potencjalnych organizatorów/ważnych turniejów zagranicznych możliwe jest przesunięcie daty.

Daty dostępne również w kalendarzu turniejów

 

Czynniki/kryteria jakie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

1. Dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzaniu turniejów, w szczególności:

A. Tradycja rozgrywania turnieju w danej lokalizacji,

B. Dotychczasowy poziom ceny udziału w turnieju w relacji do budżetu nagród,

C. Dotychczasowy poziom zapewnienia prawidłowego sędziowania,

D. Dotychczasowy poziom realizacji streamingu z turnieju,

E. Ogólna ocena realizacji dotychczas zrealizowanych imprez.

2. Członkostwo organizatora w Polskim Związku Squasha.

3. Wysokość obowiązkowej opłaty na rzecz PZSq w ramach jednego z funduszy celowych.

4. Elementy organizacji w szczególności:

A. Wielkość/jakość obiektu i kortów/obiektu turniejowego

B. Obsada organizacyjna

- dyrektor turnieju,

- sędzia główny,

- lokalni sędziowie,

- wolontariat.

C. Wysokość opłaty wpisowej dla uczestnika w odniesieniu do zawartości pakietu startowego;

D. Wysokość podstawowego budżetu nagród (miejsca 1/2/3 w kategoriach mężczyźni, kobiety, U19,);

E. Wysokość budżetu dodatkowego za miejsca (5/9/17/33/41/49) oraz dodatkowe kategorie juniorskie,

F. Proponowane nagrody rzeczowe lub nagrody specjalne (Fair Play, najstarszy uczestnik, najlepszy debiutant, inne? jakie);

G. Obsługa promocyjna imprezy (jakość i zasięg promocji przed, w trakcie i po imprezie; serwis fotograficzny, obecność w mediach społecznościowych, tradycyjnych);

H. Ilość, zasięg oraz jakość partnerów medialnych Organizatora;

I. Realizacja streamingu (z ilu kortów, na jakim poziomie technicznym);

J. Propozycje integracyjne dla uczestników (afterparty, konkursy specjalne, inne...),

K. Deklaracja ciągłości imprezy w kolejnych latach (np. jako mistrzowskiego turnieju regionalnego) z opcją umowy na stałą organizację w danym terminie w kolejnych 2 sezonach.