Konkurs na stanowisko Koordynatora Kadry Narodowej

Zarząd Polskiego Związku Squasha ogłasza konkurs/nabór na stanowisko Koordynatora Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów.
Do obowiązków osoby pełniącej tę funkcję będą należeć:
- planowanie i koordynowanie całorocznych działań rozwojowych Kadry Narodowej;
- planowanie i koordynowanie kalendarza startów w zawodach, zgrupowań i konsultacji dla szerokiej i wąskiej Kadry Narodowej;
- planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych na turnieje rangi mistrzowskiej dla Kadry Narodowej;
- selekcja zawodników Kadry przy współpracy z trenerem Kadry Narodowej;
- w razie istniejącego wakatu Trenera Kadry, przejęcie czasowe obowiązków Trenera Kadry i przeprowadzanie merytoryczne zgrupowań i konsultacji Kadry Narodowej;
- czynne uczestnictwo zleceniobiorcy w zespole roboczym prowadzącym prace nad pozyskaniem dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz udział w rozliczaniu kosztów imprez w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2021”
- powołanie (w ramach konsultacji z Zarządem oraz Komisją Trenerską) Trenera Kadry Narodowej oraz jego Asystentów;
- stały kontakt i nadzorowanie prac Trenera Kadry Narodowej;
- stały kontakt z zawodnikami i/lub opiekunami prawnymi zawodników (jeśli dotyczy) kadr narodowych;
- zbieranie, obróbka i produkcja materiałów powstałych podczas zawodów, zgrupowań i konsultacji Kadry Narodowej oraz udostępnianie ich do dyspozycji Zarządu, Komisji Trenerskiej a także odpowiednim komórkom Ministerstwa KDNiS w ramach podpisanych umów;
- koordynacja realizacji pod kątem merytorycznym „Programu wspierania sportów nieolimpijskich...” w zakresie kosztów szkoleniowych oraz badań;
- dostarczanie materiałów pisemnych i wizualnych do publikacji w mediach społecznościowych przez PZSq;
- obecność podczas zawodów krajowych, zawodów zagranicznych (jeśli dotyczy), zawodów mistrzowskich w ramach budżetu i harmonogramu akcji szkoleniowych związanych z przyznanym na rok 2021 dofinansowaniem w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich...”;
- udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach organizowanych przez MKDNiS.

Od kandydatów na w/w stanowisko oczekujemy przedstawienia w terminie do 22 maja na adres mailowy biuro@polskisquash.pl:
- cv
- listu motywacyjnego z propozycją (wizją) działań określonych w ogłoszeniu w formie opisowej

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - 28 maja.
Biuro Zarządu skontaktuje się z wybranymi kandydatami.