Biuro Zarządu informuje o ogłoszeniu w trybie pilnym i nadzwyczajnym konkursu na organizację Turnieju A w terminie 13/15 marca 2020 roku.
Powodem ogłoszenia konkursu jest zgłoszona przez organizatora (wybranego w konkursie regularnym) rezygnacja z organizacji tego turnieju.
W planach turniejowych określonych przez aktualne RRI miał to być tzw. turniej klasyfikacyjny przeznaczony wyłącznie dla zawodniczek i zawodników z pierwszej szesnastki rankingu z wyłączeniem zawodników zagranicznych. W tej sytuacji Zarząd zdecydował w trybie uchwały o zmianie charakteru z Turnieju A Klasyfikacyjnego na Turniej A regularny (dla 56 zawodniczek i zawodników) z zastrzeżeniem, że do decyzji nowo-powołanego Trenera Kadry Narodowej należeć będzie określenie w jakim trybie powoła Kadrę Reprezentacji na zaplanowane Międzynarodowe Turnieje Mistrzowskie. Jednocześnie wykreśleniu podlega załącznik nr 13 do RRI oraz uaktualnione zostają zapisy mówiące w tekście RRI o Turnieju Klasyfikacyjnym. Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

Zarząd PZSq zaprasza wszystkich potencjalnych chętnych spełniających podstawowe warunki (przede wszystkim wielkość obiektu - minimum 6 kortów) do zapoznania się z warunkami Konkursu i do składania ofert na organizację.
Ze względu na zbliżający się termin Turnieju zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do wtorku (21.01) do godziny 19:00.
Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowane jest na czwartek (23.01) do godziny 12:00.
W załączeniu link do ankiety konkursowej oraz sama ankieta w pliku pdf.

Za Biuro Zarządu
Waldek Kobus