Decyzją Trenerów Kadry Narodowej, po analizie ostatnich wyników podczas turnieju juniorskiego A w Bydgoszczy, do Kadry Narodowej U15, powołany do kadry podróżującej został Mateusz Lohmann oraz Tymon Pawluk jako rezerwowy niepodróżujący.