W związku z wakacyjnym sezonem turniejowym (i powiązaną z tym mniejszą ilością turniejów oraz okresowym zakłóceniem płynności finansowej Biura PZSq) - Zarząd zdecydował o skróceniu terminów zgłaszania turniejów B i C od 10 lipca do 1 września br.

  • Czas na formalne zgłoszenie turnieju rangi B zostaje skrócony do 10 dni (z dotychczasowych 22).
  • Czas na formalne zgłoszenie turnieju rangi C zostaje skrócony do 5 dni (z dotychczasowych 8). 

Zmiany obowiązują od 10 lipca do 1 września br.