W dniu 19 września Katarzyna Grzybowska złożyła rezygnację z zajmowanej funkcji w Zarządzie.
Katarzyna została wybrana na funkcję Prezesa podczas Walnego Zebrania w dniu 22 czerwca 2019 roku.
Katarzyna wniosła bezcenny wkład w trudnym okresie transformacji Związku. Wieloletnie doświadczenie z pracy w firmach globalnych (pwc, IBM, RBS) a w szczególności transparentność działań to wartości jakie z pewnością będziemy pielęgnować w dalszej pracy. Zarząd wyraża przekonanie, że ziarno zasiane przez Katarzynę wyda owoce a rozwój polskiego squasha z pewnością nie zboczy z raz obranej drogi.

Za Zarząd

Waldek Kobus
Członek Zarządu Polskiego Związku Squasha