W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu Konrada Tymy odnośnie turnieju Kuchnia Marche Squash Cup B+ rozgrywanego w dniu 18.05.2019, Komisja Techniczna zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Indywidualnych §6 pkt 15a nakłada na organizatora turnieju karę nagany.
Jednocześnie zastrzega, że kolejne stwierdzone nieprawidłowości będą mogły skutkować kolejnymi karami wymienionymi w §6 pkt 15 RRI.