W trosce o atrakcyjność i powagę rozgrywek Mistrzostw Polski oraz w poszanowaniu wszystkich zawodników Komisja Techniczna rozpatrzyła przypadki niezgodnych z Regulaminem Rozgrywek zachowań uczestników rozgrywek IMP Junior oraz IMP Masters w zakresie rezygnacji i walkowerów – szczególnie co do naruszenia punktów o konieczności poinformowanie organizatora o fakcie rezygnacji z dalszej gry i jego przyczynach na zał. 7a.

Powodem podjęcia działań Komisji była bardzo duża liczba rezygnacji, walkowerów oraz braku informacji i niepojawianiu się na turnieju. U Mastersów było aż 30 takich przypadków – w jednej z kategorii aż 11 na 35 graczy.

Punkty z regulaminu mają chronić i przeciwdziałać nieupoważnionym walkowerom, rezygnacji z gry oraz uszanować innych zawodników, którzy zostają pozbawieni możliwości uczestnictwa w sportowej rywalizacji. Decyzja jest jednakowa dla wszystkich zawodników i zgodna i jednoznaczna z zapisami Regulaminu Rozgrywek.

Rozumiemy, że istnieją różne przyczyny związane z rezygnacją lub walkowerem często niestety zdrowotne lub losowe – dlatego należy złożyć odpowiednie wyjaśnienie, usprawiedliwienie lub zaświadczenie lekarskie.

Decyzją Komisji Technicznej:

Dla Juniorów przyznane zostały „dyscyplinarne 0 (zera)” w danej kategorii na okres 12 miesięcy oraz zawieszenie od gry we wszystkich Turniejach organizowanych przez PZSQ na okres 1 miesiąca.

Dla Mastersów zgodnie z regulaminem przyznane są ostrzeżenia.

Od decyzji KT przysługuje odwołanie się do Zarządu w terminie 7 dni od daty wydania decyzji przez KT.