Zgodnie z uchwałą Zarządu PZSQ, została powołana do życia Komisja Trenerska Polskiego Związku Squasha w składzie:

  • Maciej Chądzyński
  • Maciej Kliś
  • Piotr Samborski
  • Dominik Kowalski

Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji Trenerskiej.