OGŁOSZENIE

W związku z powstaniem Polskiego Związku Squasha, w trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków prowadzenia rozgrywek pod patronatem PZSQ Zarząd poszukuje osób chętnych do pracy w Komisji Technicznej PZSQ.

1. Komisja Techniczna wykonuje prace dwojakiego rodzaju:
a. Opracowywanie regulaminów rozgrywek pod patronatem PZSQ,
b. Nadzór nad zgodnością rozgrywek pod patronatem PZSQ z obowiązującymi regulaminami (rozstrzyganie protestów, interpretacja zapisów regulaminów, rejestrowanie propozycji zmian w regulaminach, rozpatrywanie wniosków).

2. Idealny(-a) kandydat(-tka) na członka Komisji Technicznej PZSQ powinien(-nna):
a. Znać praktyczną stronę przeprowadzania rozgrywek squashowych w Polsce,
b. Być dyspozycyjnym (dostępność pod mailem, telefonem, smsem, komunikatorem w ciągu całego tygodnia),
c. Umieć swobodnie posługiwać się narzędziami pakietu MS-Office,
d. Być odporny na hejt w internecie ?

3. Oferowane profity:
a. Możliwość wpływu na rozwój squasha w Polsce,
b. Zdobywanie doświadczenia w tworzeniu/egzekwowaniu prawa.

Osoby chętne do pracy w Komisji Technicznej PZSQ proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@polskisquash.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu, krótką informację o swoich dotychczasowych doświadczeniach z rozgrywkami squasha w Polsce oraz ewentualnie inne informacje przydatne przy ocenie zgłoszenia.