Kolejne Uchwały Zarządu PZSq

Zarząd PZSq informuje o kolejnych pojętych Uchwałach. 

===================

Uchwała nr 10
Zarządu Polskiego Związku Squasha "o powołaniu pełnomocnika d/s Programu Trenerskiego i Juniorskiego PZSq"

Z dniem 19 sierpnia 2019 roku Zarząd PZSq tworzy w strukturze Związku dwa nowe stanowiska Pełnomocników do spraw Programu Juniorskiego i do spraw Programu Trenerskiego.
Jednocześnie Zarząd powołuje na stanowisko Pełnomocnika do spraw Programu Trenerskiego Pana Macieja Klisia. Do czasu powołania Pełnomocnika d/s Programu Juniorskiego Pan Maciej Kliś będzie pełnił także tę funkcję jako przedstawiciel Zarządu.

Głosy Za - Waldemar Kobus, Katarzyna Grzybowska
Głosy Przeciw - brak
Głosy wstrzymujące się - Konrad Tyma

===================

Uchwała nr 11
Zarządu Polskiego Związku Squasha "o zmianie celowego dofinansowania środków z programu MSiT z grudniowego turnieju Drużynowych Mistrzostw Świata na dofinansowanie startu w Super Series medalistek i medalistów IMP 2019"

Zarząd PZSq podjął uchwałę, aby środki ministerialne przeznaczone na start męskiej ekipy w Drużynowych Mistrzostwach Świata (Waszyngton/USA) przeznaczyć na dofinansowanie występów juniorów na trzech turniejach Super Series ESF. Dofinansowaniem zostaną objęci medaliści i medalistki IMP 2019 następujących kategorii: GU17, GU19, BU17 oraz BU19 w następujących proporcjach: 100% złoty medalista/stka, 50% srebrny i brązowy medalista/stka. 

Turnieje objęte dofinansowaniem to:
Nordic Junior Open 2019, Belgian Junior Open 2019 oraz British Junior Open 2020. 

Dofinansowanie obejmuje następujące pakiety:
Nordic Junior Open – pakiet 2 + 55EUR wpisowego nie wliczonego w pakiet;
Belgian Junior Open – pakiet 4;
British Junior Open – pakiet + wpisowe.

W przypadku rezygnacji wyznaczonych zawodniczek i zawodników ze startów w  wyżej wymienionych turniejach, dofinansowaniem zostaną objęci medaliści i medalistki IMP 2019 kategori U15 oraz U13.

Dofinansowaniem zostanie objętych 15 juniorów.

 

Głosy Za - Waldemar Kobus, Katarzyna Grzybowska
Głosy Przeciw - brak
Głosy wstrzymujące się - Konrad Tyma

Warszawa
19.08.2019