Kalendarz Sezonu 2020/2021

Zarząd PZSq przedstawia kalendarz Turniejów A w sezonie 2020/2021.

Pierwszy termin turniejów A (juniorskich i seniorskich) to ostatni tydzień września - dwa tygodnie po turnieju IMP 2020.
Zarząd zdecydował o przyznaniu prawa do organizacji tych dwóch turniejów w trybie zlecenia na warunkach z konkursu z roku 2019.
Turniej A seniorski w dniach 27/29 września przeprowadzi klub Malta w Poznaniu.
Turniej A juniorski w dniach 28/29 września przeprowadzi klub Play Kwadrat w Ładach.
Na pozostałe terminy turniejów A zostanie przeprowadzony konkurs wśród wszystkich chętnych organizatorów z uwzględnieniem wcześniej praw nabytych do organizacji przez kluby CUBE i Hasta La Vista.
Zarząd informuje o głównych planowanych zmianach w RRI w porównaniu do poprzedniego sezonu.
1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów zostaną rozegrane w pierwszej części miesiąca czerwca 2021.
2. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się w marcu 2021.
3. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się w drugiej części czerwca.
4. W sezonie 2020/2021 zostanie zmniejszony limit zawodniczek startujących w turniejach A. Turniej główny będzie odbywał się tak jak dotychczas, ale eliminacje będą się odbywały o max. 4 miejsca wśród 16 zawodniczek. Dopuszcza się eliminacje przeprowadzane w sobotę.
5. Ogranicza się turniej główny IMP Kobiet 2021 do 32 zawodniczek. Wprowadza się eliminacje o 4 miejsca dla 16 zawodniczek z miejsc 29/44 rankingu PZSq.
6. Dopuszcza się zwiększenie wartości punktowej turniejów A (, *) wynikającej z zaangażowania finansowego organizatorów w wysokość nagród finansowych oraz opłatę na rzecz PZsq.
7. Planujemy możliwość zgłoszenia organizacji Turnieju A w danej lokalizacji na kolejne dwa lata. W takim przypadku o rezerwacji terminu na kolejne lata zdecyduje wysokość deklarowanej opłaty rezerwacyjnej.

Zarząd PZSq jest otwarty na wszystkie uwagi i propozycje dotyczące zmian w przepisach zawartych w przepisach RRI, RRD na kolejny sezon. Propozycje tekstu RRI i RRD zostaną przedstawione przed IMP2020.

/-/ Zarząd PZSq