Zarząd PZSQ przedstawia finalną wersję kalendarza sportowego na sezon 2023/24.

Biuro Związku otrzymało 6 maili w sprawie propozycji kalendarza, z których połowa wyrażała wsparcie dla przedstawionej koncepcji. Po zapoznaniu się z uwagami i propozycjami zmian zawartymi w mailach dokonana została zmiana terminu IMPM na nieco wcześniejszy aby zapewnić możliwość regeneracji przed IMP.
W pozostałych kwestiach Zarząd pozostał przy wcześniejszym stanowisku, które w najważniejszych punktach przedstawia poniżej.

· Na wniosek Trenerów Selekcjonerów Kadry Narodowej w pełni popierany przez Zarząd, nowy lutowy termin IMPJ zaplanowany jest jako ostatni sprawdzian formy i selekcja przed odbywającymi się w marcu i w kwietniu europejskimi imprezami mistrzowskimi. Pierwsze terminy zgłoszeń do tych imprez upływają już 28 lutego, więc nie ma możliwości organizacji IMPJ później. W ten sposób rozgrywane są mistrzostwa juniorów w wielu krajach europejskich i zakładamy, że termin lutowy nie będzie ulegał zmianie w kolejnych latach. Mamy świadomość, że wypada on w trakcie ferii szkolnych ale ze względu na ich rotacyjny termin, każdy z regionów będzie odczuwał tę niedogodność tylko raz na trzy lata.
· Poza lutowym IMPJ, marcowym DMPJ oraz listopadowym turniejem PJO zaplanowane zostało 6 turniejów juniorskich A. Niezależnie od turniejów B w klubach uważamy, że należy zapewnić juniorom możliwość sprawdzenia umiejętności z kolegami i koleżankami z całego kraju przynajmniej raz w miesiącu. Terminy tych turniejów zostały zaplanowane tak, aby nie kolidowały z najbardziej popularnymi wśród polskich zawodników turniejami ESF Super Series.
Aby docenić wysiłek uczestnictwa w turniejach europejskich, czołowi zawodnicy rankingów ESF będą rozstawiani przed rankingiem PZSq.
Dodatkowo dla juniorów starszych (U17/U19), często koncentrujących się już na rozgrywkach seniorskich i turniejach ESF, planujemy wprowadzenie priorytetu rankingu seniorskiego TOP20 przed rankingiem TOP20 ESF i przed odpowiednim rankingiem juniorskim co ma na celu uniknięcie przeciążenia tych zawodników z jednoczesnym umożliwieniem im startu w IMPJ.
Realizując wiele postulatów rodziców i trenerów ostatnia dekada maja i cały czerwiec – okres zakończenia roku szkolnego - będzie wolna od rozgrywek juniorskich.
· W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sportowego Mistrzostw Polski rozważane jest powiązanie maksymalnej wielkości drabinek w poszczególnych kategoriach z liczbą aktywnych zawodników. Dotyczyć to będzie zwłaszcza IMPJ w związku z ich selekcyjnym charakterem. Bezwzględnym warunkiem udziału w IMP, IMPJ oraz IMPM będzie posiadanie rankingu PZSQ czyli udział w przynajmniej jednym turnieju w sezonie. Mamy nadzieję, że rywalizacja o miejsca w drabinkach IMPJ pozytywnie wpłynie na obsadę turniejów A podobnie jak to się dzieje w przypadku rankingu OPEN.
· Daty dotyczące imprez międzynarodowych przedstawione są w oparciu o dostępny kalendarz ESF i niektóre terminy w 2024 mogą ulec zmianie. Prosimy o weryfikację przedstawionych terminów u ich organizatorów. Jeśli otrzymamy informacje o zmianie tych terminów, zostaną one skorygowane bez dalszej uchwały Zarządu.
· Termin Finału DMP może się zbiec z terminem innej europejskiej ligi. Przesunięcie na termin o tydzień późniejszy zostało odrzucone ze względu na zbieg z terminem zakończenia roku szkolnego. Rosanna Radlińska-Tyma, Członkini Zarządu ds. międzynarodowych jest w kontakcie z innym europejskimi Związkami. Niestety daty te nie są w tej chwili znane, więc postanowiono nie opóźniać z tego powodu publikacji polskiego kalendarza rozgrywek.

Do zobaczenia na kortach!

Kalendarz PZSQ