Pula nagród IMPJ właśnie powiększyła się o 40 tysięcy złotych!

Rozwijając zapoczątkowany dofinasowaniem wpisowego do Polish Junior Open w listopadzie ubiegłego roku program wpierania udziału polskich juniorów w zawodach międzynarodowych, każdy finalista IMPJ w kategoriach GU13, GU15, GU17, GU19, OU13, OU15, OU17, OU19 otrzyma do 2500 PLN na dofinansowanie wybranego wyjazdu na ESF Super Series w 2023 roku.

Niezależnie od tego, na analogicznych zasadach zrefundowane zostaną koszty wyjazdu na kolejne zawody ESF Super Series, jeśli zakończy się zdobyciem miejsca na podium.

Mamy nadzieję, że rywalizacja o tytuły IMPJ będzie dzięki temu jeszcze bardziej pasjonująca.