Zapraszamy osoby z pozytywnie zdanym egzaminem teoretycznym na Sędziego Klubowego L1 - do podejścia do egzaminu praktycznego podczas najbliższych zawodów IMPJ oraz IMPM we Wrocławiu. Egzamin będzie przeprowadzony dla ograniczonej ilości osób, po uprzedniej weryfikacji przez Wydział Sędziowski.

Osoby chętne do przystąpienia do egzaminu proszone są o wysłanie maila na adres wydzialsedziowski@polskisquash.pl wraz z określeniem dnia, w którym chcieliby podjąć próbę.

Pozdrawiamy,
WS PZSQ.