Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2023

Przypominamy, że zawodnicy oraz zawodniczki muszą posiadać ważne badania lekarskie od lekarza sportowego dopuszczające ich do uprawiania sportu.

Brak badań będzie skutkował niedopuszczeniem do gry podczas DMPJ.