Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z treścią Uchwały Zarządu PZSQ, odnośnie uproszczenia procesu przystąpienia nowych klubów do struktur Związku.