Informujemy o możliwych trudnościach w kontakcie telefonicznym z biurem PZSQ w okresie od 30.11 do 09.12.2018.

Równocześnie podajemy nowy adres korespondencyjny biura PZSQ:

Polski Związek Squasha
ul. Cienista 1/6
31-831 Kraków

Adres rejestrowy PZSQ pozostaje bez zmian:

Polski Związek Squasha
ul. Leszno 8/1
01-192 Warszawa
NIP 527-28-35-891