Zapraszamy uczestników turnieju A senior w Spektrum Sportu do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej.