Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej turnieju A senior w Racquet Club Kraków.