Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej turnieju A juniorskiego 'Mistrzostwa Krakowa' w Racquet Club w Krakowie.
Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna przez tydzień. Wyniki zostaną przesłane do organizatora.