Pzsq podjął decyzję o zgłoszeniu Kadry Polski do startu w pakiecie turniejów drużynowych i indywidualnych ETC które odbędą się w Eindhoven - Holandia: ETC 15/17 i ETC19 oraz ETC Seniorów Dywizja 1/2. Szczegóły zostaną podane w porozumieniu z trenerem kadry  po opracowaniu powołań i innych szczegółów.

Przewidujemy przygotować minimum jedno zgrupowanie przygotowujące zawodników Kadry do startu w ETC.

Strona wydarzenia TUTAJ

 


Otrzymaliśmy 3 zgłoszenia na organizację Drużynowych Mistrzostw Polski 2022. Aktualnie trwa przygotowanie odpowiedzi oferentów do oceny przez komisję konkursową. W uzasadnionych przypadkach PZSq zwróci się z prośbą o wyjaśnienie bądź doprecyzowanie ewentualnych nieścisłości.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 lutego 2022 (poniedziałek)