Walne zabranie członków PZSQ odbyło się 22.06.2019, na którym zostały wybrane nowe władze w składzie:

Zarząd
Prezes Pani Katarzyna Saska-Grzybowska,
Wiceprezes Pan Konrad Tyma,
Członek Zarządu Pan Waldemar Kobus

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Pan Marcin Ciszewski,
Pan Paweł Winiarczyk,
Pan Andrzej Uryga.

W momencie zatwierdzenia protokołu przez uczestników walnego zebrania, dokument zostanie przekazany do publikacji na stronie związku oraz do organów rejestrowych.