Komunikat Zarządu PZSq.

Zarząd Polskiego Związku Squasha podjął w dniu 1 czerwca 2020 roku uchwałę o odwieszeniu sezonu turniejowego PZSq z dniem 6 czerwca.
Oznacza to możliwość organizacji turniejów C i B z następującymi obostrzeniami:
1. w turniejach brać może udział co najwyżej 150 zawodników;
2. turnieje mogą się odbywać wyłącznie bez udziału publiczności.
3. za przebieg zawodów odpowiedzialny jest organizator, który zobowiązany jest do:
a) weryfikacji łącznej liczby zawodników uczestniczących w turnieju,
b) dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
c) zapewnienia osobom uczestniczącym w turnieju środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekcji elementów ruchomych (w szczególności klamek drzwi wejściowych na korty) po każdym użyciu (meczu turniejowym),
e) zapewnienia 15-minutowych odstępów między poszczególnymi meczami turniejowymi oraz ograniczenia w inny sposób kontaktu pomiędzy zawodnikami poza kortem turniejowym;
4. zawodnicy uczestniczący w zawodach są obowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem i przy wyjściu z obiektu turniejowego.
Zarząd informuje, że w pierwszej kolejności realizowane będą turnieje zgłoszone (i zawieszone) na okres od 13 marca do 31 maja. Nowe zgłoszenia turniejów można zgłaszać zgodnie z aktualnymi zasadami RRI. Turnieje B na 13 dni przed a turnieje C na 5 dni przed turniejem. Zainteresowanych organizatorów zaprasza do współpracy Biuro Zarządu (kontakt - biuro@polskisquash.pl lub telefon 669615815).
Zarząd w najbliższym czasie ogłosi (po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem) terminy i zasady dokończenia rozgrywek PLS oraz nierozegranych turniejów A, jak również Mistrzostw Polski (IMP i DMP).

Zarząd PZSq podjął uchwałę jednogłośnie.

W imieniu Zarządu PZSq

Waldek Kobus
poniedziałek, 1 czerwca 2020