Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w sali Centrum Konferencyjnego AS-Bud mieszczącej się w budynku Central Tower przy Alejach Jerozolimskich 81 w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Związku Squasha. Zgodnie z postanowieniami statutu Polskiego Związku Squasha informujemy, że drugim terminem przewidywanym na posiedzenie Walnego Zebrania jest 22 czerwca 2019 r. godzina 12:30, również we wspomnianej sali Centrum Konferencyjnego AS-Bud. Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

Zarząd Polskiego Związku Squasha