Squash w czasach zarazy - komunikat Polskiego Związku Squasha

W nawiązaniu do komunikatu władz RP o nowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Polski od soboty (17 października) Polski Związek Squasha informuje, że zawieszenie działalności obiektów sportowych w tzw. żółtych oraz czerwonych strefach nie obejmuje Klubów Squasha.
Jednocześnie Polski Związek Squasha informuje, że ograniczenia obowiązujące w obiektach typu siłownie, aquasparki i fitnessy dotyczą działalności podstawowej tych obiektów a nie zlokalizowanych na ich terenie kortów do squasha. Wydzielenie strefy squashowej - czyli kortów oraz przynależnej im powierzchni w szatniach niepowinno ograniczać działalności w zakresie sportu squash.
Analogicznie - w Klubach Squasha w których są strefy fitness i siłownie - strefy te powinny być wydzielone i wyłączone z eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem władz RP.
Zgodnie z ogłoszonym w mediach rozporządzeniem wydarzenia sportowe odbywać się powinny bez publiczności.
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Squasha oznacza to, że w Turniejach indywidualnych i rozgrywkach drużynowych jak również rozgrywkach ligowych mogą brać udział wyłącznie:
- zawodnicy uczestniczący w rywalizacji (zarejestrowani zgodnie z RRI),
- sędziowie zawodów i rozgrywek,
- organizatorzy zawodów i rozgrywek,
- trenerzy zawodników i drużyn.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek i zawodów muszą być zarejestrowani na listach obecności.

Ponadto przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- na kortach podczas rozgrywania meczów nie podajemy sobie ręki - witamy, gratulujemy i żegnamy się dotknięciem rakiet. Unikamy dotknięcia ręką, pięścią czy łokciem
- poza kortami obowiązuje dystans oraz zasłanianie twarzy (ust i nosa),
- po przybyciu (oraz w trakcie) na zawody sportowe (turniej, ligę) należy dezynfekować dłonie oraz sprzęt sportowy (rakiety, piłeczki).

Powyższe zasady należy stosować niezależnie od strefy w której znajduje się Klub Squasha w którym odbywają się rozgrywki sportowe.

Uwaga: Zawody sportowe nie są zgromadzeniem publicznym, dlatego zawodów sportowych nie obowiązuje limit max. 10 osób.

Waldek Kobus
Zarząd PZSq