W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania i rozpatrzenia wniosków w ramach Rządowego Programu „KLUB”.

Wnioski o dofinansowanie, ramach Rządowego Programu „KLUB”, małe i średnie kluby sportowe mogą składać do 9 kwietnia br. Ich rozpatrzenie nastąpi do 4 czerwca br.

Program "Klub" to model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów.
Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki można przeznaczyć na:
- Organizację obozu sportowego,
- Sprzęt sportowy,
- Wynagrodzenie dla trenerów.

17/03/2020
waldek kobus
Biuro PZSq