MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU OGŁOSIŁ PROGRAM „KLUB” – edycję 2021.

Zadanie „Program Klub” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
1. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
2. zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Najważniejsze warunki do spełnienia:
1. Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Klub”
2. W programie „Klub” dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyły 200 tys. zł.

Na stronie Programu znajdziemy najczęściej zadawane pytania i przykładowy wniosek: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

1. Jak nie masz konta na AMODIT to załóż je tutaj: https://wnioski.msit.gov.pl/
2. Do wniosku potrzebne są załączniki, dlatego przygotuj je wcześniej:
a. Statut
b. Aktualny wydruk z KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji
c. Sprawozdanie finansowe (Bilans+ RZiS) za 2020

Osoby/Kluby/Obiekty chętne na szkoleniowo-informacyjne spotkanie proszone są o wysłanie zgłoszenia mailem (z tematem "Program Klub 2021") na adres biuro@polskisquash.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia.

Forma i termin spotkania uzależniona od liczby osób zainteresowanych.

Zarząd PZSq liczy na masowy udział zarejestrowanych stowarzyszeń/klubów squashowych a także na powoływanie nowych w celu uczestnictwa w Programie. Do 30 marca 2021 na stanowisku Pełnomocnika Zarządu d/s programu Klub wspierać Was będzie nasz kolega Michał Szostek reprezentujący Spektrum Sportu - beneficjenta Programu Klub. Michał będzie też osobą prowadzącą ewentualne spotkanie w formie wirtualnego zebrania jak również do niego mailowo (michałszostek@spektrumsportu.pl) można się zwracać z dodatkowymi pytaniami.

Życząc powodzenia w przygotowaniach do złożenia prawidłowych wniosków
pozdrawiam

Waldek Kobus
Biuro Zarządu PZSq