W dniu 13 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie rocznicowo-wigilijne zorganizowane przez Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, podsumowujące dotychczasową działalność tej organizacji, zrzeszającej 39 polskich związków i organizacji sportowych.

Członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich jest również Polski Związek Squasha, który podczas wydarzenia reprezentowany był przez: Prezesa Zarządu Tomasz Banasiaka, Członka Zarządu Macieja Chądzyńskiego oraz Sekretarza Generalnego Jakuba Zalotyńskiego.

Podczas zgromadzenia wymieniono się doświadczeniami oraz omówiono osiągnięcia i dalsze plany sportów nieolimpijskich.