Szanowni Państwo,

w zeszłym tygodniu zostaliśmy wybrani do Zarządu Polskiego Związku Squasha. Cały czas pracujemy nad rejestracją władz oraz zorientowaniem się w sytuacji Związku.

Chcielibyśmy przedstawić Wam misję, wizję, strategię i plany na najbliższy okres oraz Zarząd PZSq.

Misja – stworzyć przyjazną przestrzeń dla zwolenników squasha do spotkań i wymiany doświadczeń. Promować najlepsze praktyki dla klubów, sędziów, trenerów, zawodników i amatorów. Pozyskiwać sponsorów i kolejnych graczy dzięki podnoszeniu poziomu i popularności squasha w Polsce. Podnosić poziom squasha w Polsce, aby polscy zawodnicy zajmowali jak najwyższe miejsca w międzynarodowych turniejach.

Wizja – PZSq związkiem sportowym z wdrożonymi zasadami Kodeksu Dobrego Zarządzania MSiT dla Polskich Związków Sportowych – “Efektywność, Profesjonalizm, Planowanie, Uczciwość, Otwartość, Odpowiedzialność”.

Strategia – poprawa komunikacji między zarządem a społecznością squashową/członkami PZSq, współpraca z członkami PZSq w ważnych obszarach sportu na zasadzie partnerstwa, ewaluacja działań, które doprowadzą do jednoczenia społeczności squashowej w Polsce.

Squash jest najbardziej wszechstronnym sportem. Uprawiający go zawodnicy muszą sprostać wielu wyzwaniom by dojść na najwyższy poziom, a jednocześnie reprezentują następujące wartości:

1. Zaangażowanie – utrzymanie kondycji fizycznej i formy, rozwój technicznych umiejętności.

2. Zasady Fair Play – w każdej rozgrywce i zachowaniu na korcie.

3. Odpowiedzialność – za bezpieczeństwo przeciwnika i swoje w trakcie gry.

Kim jesteśmy?

Katarzyna jest managerem ds. finansów i zarządzania ryzykiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach finansowych i konsultingowych. Specjalizuje się w tworzeniu efektywnych organizacji, zmianie kultury i wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie. Pasjonuje się squashem od 10 lat, jej marzeniem jest widok szklanego kortu na arenie olimpijskiej.

Waldek w latach 2003 -2017 był aktywnym organizatorem turniejów i animatorem wydarzeń squashowych. Obecnie grywa w turniejach SQUASHMASTERS których był inicjatorem (wraz z Pawłem Kozłowskim).

Konrad jest związany ze squashem od dziecka, w swojej karierze zawodnika przeszedł przez wszystkie kategorie juniorskie. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej i jest czynnym zawodnikiem znajdującym się w czołówce polskiego rankingu. Przynosi doświadczenie jako gracz działacz i organizator zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Plan

Obecnie badamy stan i kondycję Polskiego Związku Squasha i prognozy na drugie półrocze. Analizujemy sytuację finansową organizacji, pracujemy nad reorganizacją i zachowaniem ciągłości działania biura, a także - co najważniejsze - poprawą płynności finansowej Związku. Jako priorytet uznajemy zmianę regulaminów turniejów i skonsultowanie nowych zasad ze społecznością squashową.

W kolejnym kroku chcemy usprawnić pracę organizacyjną, opracować model działania i przygotować propozycję planów strategicznych i wdrożenia, którą zaprezentujemy podczas kolejnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia PZSq planowanego pod koniec września.

Wszystkich zainteresowanych losem polskiego squasha i chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu z nami.
Prosimy o przekazywanie pytań i waszych opinii i wskazówek na temat prowadzonych i planowanych przez PZSq prac na adres: biuro@polskisquash.pl.