Nowe władze Polskiego Związku Squasha

30 września w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Squasha.
Walne Zebranie - najwyższa władza w PZSq wybrało na 3-letnią kadencję Nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Prezes Zarządu:
Andrzej Uryga
Członkowie Zarządu:
Iga Łaba
Rosanna Radlińska-Tyma
Grzegorz Krysiak

Komisja Rewizyjna:
Agata Pawluk
Maciej Kliś
Marcin Karwowski