Konkurs na Trenera Kadry Narodowej i Asystenta Trenera Kadry Narodowej na rok 2020

Zarząd PZSQ zaprasza do udziału w konkursie na Trenera Kadry Narodowej i Asystenta Trenera Kadry Narodowej. W celu nieformalnego omówienia tego stanowiska lub ubiegania się o to stanowisko prosimy o kontakt i/lub przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz formularza RODO do Pani Rosanny Radlińskiej-Tymy r.radlinskatyma@polskisquash.pl do 27.12.2019 tel. +48608309406 tel. +447806612529
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się z dwoma członkami Zarządu PZSQ i przewodniczącym Komisji Trenerskiej. Rozmowa odbędzie się w tygodniu rozpoczynającym się 30.12.2019 r. a zakwalifikowani kandydaci będą powiadomieni o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty dotyczące konkursu poniżej w załącznikach.

Polish Squash is announcing that the opportunity to apply for a National Coach and a National Assistant Coach positions have arisen within our organisation.
To discuss this job position informally or to apply for this job position please, contact and/or send your CV, a covering letter, and a GDPR form to Mrs Rosanna Radlinska-Tyma  r.radlinskatyma@polskisquash.pl by 27.12.2019
tel. +48608309406 tel. +447608612529
The interviewing panel will consist of two members of the Polish Squash Board and a Coaching Committee president. The interview will take place in the week commencing 30/12/2019 and shortlisted candidates will benotified about the date and the time of the interview.
The links to the necessary documents are below.